Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Społeczno-kulturowe, ekonomiczne i polityczno-prawne mechanizmy wpływające na proces zarządzania własnością intelektualną w muzeach

PI: Anna Pluszyńska

Wprowadzenie

Prawa własności intelektualnej rozumiane są jako zasób niematerialny organizacji, wytworzony wewnątrz instytucji lub pozyskany z otoczenia (Pluszyńska 2020). Światowa Organizacja Własności Intelektualnej (WIPO) od wielu lat podkreśla wagę praw własności intelektualnej w instytucjach kultury, akcentując ich rolę w procesie zarządczym (Pantalony, 2013). Zdaniem Kevin Rivette, David Kline własność intelektualna powinna być traktowa nie tylko jako narzędzie prawne będące domeną prawników, ale także jako ważny zasób strategiczny, mający wartość finansową i konkurencyjną (Rivette & Kline, 2000).  W tym kontekście planowany projekt ma na celu zwrócenie uwagi na rolę i znaczenie własności intelektualnej w działalności muzeów, poznanie i ocenę dotychczasowych działań muzeów w zakresie dysponowania własnością intelektualną oraz pogłębioną refleksję naukową na temat społeczno-kulturowych, polityczno-prawnych i ekonomicznych uwarunkowań, które wpływają na proces zarządzania własnością intelektualną w muzeach. Wiedza na ten temat jest o tyle istotna, że w znaczący sposób pomorze menedżerom lepiej zarządzać obszarem nie rozpoznanym, ze względu na swoją wielowątkową i interdyscyplinarną specyfikę.

Cele grupy:

  • Prowadzenie badań jakościowych (wywiadów indywidualnych, częściowo standaryzowanych) z pracownikami muzeów z Polski i z zagranicy oraz z osobami współpracującymi z muzeami.
  • Integracja indywidualnych ekspertów zajmujących się tematyką własności intelektualnej i zarządzania w instytucjach muzealnych.
  • Współpraca z zagranicznymi instytucjami pozaakademickimi i muzeami.
  • Przygotowanie współautorskiego artykułu naukowego na temat społeczno-kulturowych, ekonomicznych i polityczno-prawnych mechanizmów wpływających na proces zarządzania własnością intelektualną w muzeach.

Zespół projektowy:

Maria (Maja) Drabczyk (Centrum Cyfrowe)
Konrad Gliściński (Uniwersytet Jagielloński)
Anna Kościelna (Muzeum Narodowe w Warszawie).

Literatura:

  • Pantalony, R. E. (2013). Managing Intellectual Property for Museums. World Intellectual Property Organization. https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=166
  • Pluszyńska, A. (2020). Copyright Management by Contemporary Art Exhibition Institutions in Poland: Case Study of the Zachęta National Gallery of Art. Sustainability, 12(4498), 1–23. https://doi.org/ttps://doi.org/10.3390/su12114498
  • Rivette, K., & Kline, D. (2000). Discovering New Value in Intellectual Property. Harvard Business Review.

Kontakt: anna.pluszynska@uj.edu.pl