Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Heritage of war 1914-18

Dziedzictwo I wojny światowej 1914-1918

PI: Kamil Ruszała

W ramach projektu powołana zostanie sieć badawcza, której celem są wzmożone na międzynarodową skalę badania teoretyczne i praktyczne nad dziedzictwem I wojny światowej w Europie poprzez debatę nad nim w perspektywie porównawczej. Sieć badawcza "Heritage of War 1914-1918" proponuje cztery cele, a mianowicie:

 • Badanie nad dziedzictwem I wojny światowej (przede wszystkim pomników, grobów i cmentarzy wojennych, ale także artefaktów, eksponatów czy dziedzictwa niematerialnego itp.) w skali porównawczej, analizując w jaki sposób w Europie funkcjonowała idea tworzenia miejsc upamiętniania poległych żołnierzy, wydarzeń i postaci, uwzględniając zarówno skalę makro jak i mikro (studia przypadków).
 • Integracja indywidualnych ekspertów i infrastruktur zajmujących się dziedzictwem wojennym, takich jak instytuty naukowe, jednostki badawcze, muzea, fundacje, organizacje pozarządowe (Research2Research).
 • Przygotowanie raportu na temat stanu dziedzictwa I wojny światowej i przedstawienie dalszych perspektyw materiału badawczego (np. próba mapowania dziedzictwa).
 • Próba zaangażowania szerszej publiczności pozaakademickiej w kwestię istnienia dziedzictwa I wojny światowej oraz wynikających z tego wyzwań (Research2Society).
 • Przygotowanie działań w celu wpisania dziedzictwa z I wojny światowej na Listę Znaku Dziedzictwa Europejskiego, Europejskich Szlaków Kulturowych lub UNESCO.
 • Współpraca z European Walk of Peace oraz rozwój projektu mapowania dziedzictwa I wojny światowej (World War One Sites – The NETWORLD Database: ww1sites.eu)

Sieć badawcza Heritage of War 1914-1918 stanowi interdyscyplinarny zespół ekspertów , zajmujących się problematyką dziedzictwa I wojny światowej, angażując w ten sposób, integrując i stymulując do debaty badaczy afiliowanych przy różnych ośrodkach naukowych na świecie, tworząc w Krakowie platformę do wymiany myśli, spotkania badaczy różnego szczebla (od PhD Students, PostDoc aż po doświadczonych badaczy), pokazując w ten sposób Uniwersytet Jagielloński jako miejsce otwarte na gości zagranicznych i moderatora międzynarodowego dialogu oraz debat o sprawach aktualnych przez pryzmat doświadczeń minionych, w tym pozostałości po nich, na przykładzie I wojny światowej. Działania grupy odpowiadają czterem przedstawionym niżej pakietom (Work Packages, dalej jako: WP):

 • WP 1: Cmentarze i pomniki wojenne w Europie 1914-1918 w perspektywie porównawczej (konferencja w Krakowie, podsumowana zbiorową monografią naukową lub numerem specjalnym czasopisma).
 • WP 2: Warsztaty terenowe w Małopolsce: dziedzictwo I wojny światowej i jego ochrona i promocja w praktyce.
 • WP 3: Debata (Roundtable) o dziedzictwie I wojny światowej jako wyzwaniu (metodologicznym, teoretycznym, praktycznym, jak chronić/omawiać/promować/zachować/odtwarzać dziedzictwo I wojny światowej).
 • WP 4: Konferencja/debata z dyskusją (Hyde Park) na temat dziedzictwa wojny 1914-1918 we współczesnej Polsce (podsumowana potencjalnym raportem/dokumentacją).

Kontakt: kamil.ruszala@uj.edu.pl

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wydarzenia grupy

Call for Papers

Organiser: Critical Heritage Studies Hub at the Jagiellonian University & Institute of History, Jagiellonian University

Venue: Jagiellonian University, Kraków

Date: 1–3 June 2023 (Thursday–Saturday)

Application deadline: March 1, 2023

Form of abstracts: electronic file (doc, docx, pdf), up to 300 words

Working language: English

The monuments, cemeteries and memorials scattered across Europe commemorating the First World War are one of the many testimonies to the bloody fighting and the lost lives. They have become part of the public space, the cultural landscape and, in retrospect, part of the heritage of specific regions. Looking at the European continent, these memorials look diverse. From the very beginning, the policy of commemoration was differentiated, often even instrumentalised, whether by the Entente or the Central Powers, but also by the post-1918 states, often having a specific message in them. Differences resulted not only from territorial involvement in the war effort (after all, monuments and cemeteries on former battlefields looked different from those in the hinterland), but also from the role of the state in the conflict and the use of the narrative of war in public space for political purposes. Thus, the sites served multiple functions. On the one hand, war cemeteries and the memorials erected on them were intended to bear witness to the dignified burial of fallen soldiers, in accordance with the principles of humanity. Similarly, they were also an expression of the commemoration of the fallen coming from a given community (micro-region), especially in the case of areas not covered by hostilities, although this also remained problematic in areas with diverse nationalities. On the other hand, they were not infrequently an expression of the political agenda, war propaganda or political orientations in the interwar period. Over time, changes in war memorials and war cemeteries were noticeable – both in their physical form and cultural interpretation. By redefining them, changing the landscape and the space of remembrance, there are well-known examples of 'familiarisation' with 'foreign' monuments and cemeteries in the new political space or, going further, the adaptation of these objects to post–1945 realities.

In retrospect, whether speaking of war monuments and cemeteries or of their formation through their expression of the cult of fallen soldiers, mourning, commemoration, and the construction of a national and imperial mythology (albeit already in a post-imperial space), we are considering the heritage of war, both tangible and intangible, which, from being places of mourning and commemoration, have become part of the landscape’s identity.

 Looking at these differences across the European continent will be of great value and the focus of the conference proceedings. The main goal of the project is a comparative and transnational perspective, hence we encourage researchers from different centers and representing different disciplines (interdisciplinarity) to propose their papers on the following proposed topics: 

 • the functioning of war grave systems in Europe, 1914–1918;
 • the creation of war memorials and memorials in Europe: their cultural interpretation, transmission and post-war histories (including redefinition/'recycling');
 • war memorials, cemeteries and memorials, and the commemoration perspective.
 • the cult of fallen soldiers in war memorials, memorials and cemeteries;
 • institutional care of cemeteries and war memorials since the war period till post-1945 (organizations – people – meaning);
 • the role of World War I memorials in the interwar period and the formation of national attitudes, political and propaganda messages;
 • creators of cemeteries and monuments, sources of inspiration and their analysis;
 • creation of war memorials and cemeteries as a project for further “colonization” at the end of empires;
 • landscape, historical and artistic aspects of cemeteries and war memorials;
 • World War I memorials as challenges to heritage and heritage theory.

The topics of the papers are not necessarily limited to the above points, but these outline a selection of the issues we will address during the conference.

The conference is organized as a launch event of the Research Cluster 'Heritage of War 1914–1918', which is part of the Critical Heritage Studies Hub at Jagiellonian University. A post-conference publication is planned as a project result. The event will be accompanied by a seminar on source studies in the archives in Krakow, presenting sources on World War I cemeteries and monuments as well as a tour of former World War I battlefield in Małopolska (Lesser-Poland).

Abstracts no longer than 300 words, along with contact information, name, and institutional affiliation, should be sent to magdalena.bubik@uj.edu.pl (conference secretary). The deadline for abstract submission is March 1, 2023, and the full list of speakers will be announced before March 15, 2023. The conference will be held in Kraków in 1–3 June 2023. 

The organizers will cover the cost of accommodation, conference materials, participation in the planned excursion, refreshments, and lunch. For technical reasons we cannot cover the transportation cost to Kraków. 

Contact: Kamil Ruszała (Jagiellonian University): kamil.ruszala@uj.edu.pl

Conference secretary: magdalena.bubik@uj.edu.pl