Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Heritage in Web

PI: Jakob Maziarz

Grupa badawcza Heritage in Web skupia swoją aktywność na inwentaryzowaniu, archiwizowaniu oraz ochronie, porządkowaniu i upowszechnianiu dziedzictwa minionych wieków w społeczeństwie cyfrowym, przy użyciu nowoczesnych technologii. Pierwszym i najważniejszym z zadań realizowanych przez grupę jest opracowanie tezaurusa, porządkującego metadane obiektów dziedzictwa prawnego publikowanych w sieci. W ciągu ostatnich kilku lat w Internecie dostępna stała się ogromna liczba takich obiektów, jednak z tą dostępnością nie związane było uporządkowanie ich w strukturę, która umożliwiałaby łatwe i intuicyjne klasyfikowanie i porządkowanie. Tym zadaniom mają służyć metadane, które według popularnej definicji są „ustrukturalizowanymi informacjami stosowanymi do opisu zasobów informacji lub obiektów informacji, dostarczającymi szczegółowych danych, dotyczących atrybutów zasobów lub obiektów informacji, w celu ułatwienia ich znalezienia, identyfikacji, a także zarządzania tymi zasobami” (cytat za Wikipedią). Tezaurus ma być zaś kompletnym zbiorem terminów z zakresu historii prawa, który będzie strukturyzował i porządkował metadane w jedną spójną całość.

Opracowywany przez grupę badawczą tezaurus ma składać się z szeregu słowników, poświęconych poszczególnym gałęziom prawa, w różnych okresach jego rozwoju.  Cały tezaurus ma pozwolić na ustandaryzowane klasyfikowanie wszystkich obiektów prawniczych, w zasadzie aż do czasów najnowszych. W związku z tym, że opracowanie go jest zadaniem skomplikowanym i czasochłonnym, grupa badawcza w pierwszej kolejności skupia się na opracowaniu dwóch słowników będących także podstawą do dalszych prac: słownika prawa karnego XIX i XX wieku oraz słownika dotyczącego ustroju akademii (lub – jak można byłoby powiedzieć bardziej współcześnie – szkolnictwa wyższego). Słowniki mają być oparte o szereg najważniejszych aktów prawnych, dzieł prawniczych i orzecznictwa, tak, aby zawarte w nich były wszystkie pojęcia charakterystycznego dla danej gałęzi prawa, zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Każde hasło uzupełnione będzie także o definicję, komentarz, odwołania równoważne oraz odwołania relacyjne. Sam efekt prac ma być udostępniony będzie w formacie Simple Knowledge Organization System, czyli systemie umożliwiającym odczytanie zawartości słownika, z uwzględnieniem relacji hierarchicznych, ekwiwalencji i relacji skojarzeniowych.

Kontakt: j.maziarz@uj.edu.pl